Prijava u sustav Video uputa

Dobro došli!

Za korištenje servisa umetnite FINA e-karticu u za to predviđeni uređaj i kliknite na PRIJAVA.

Ako niste korisnik servisa e-Blokade, odaberite NOVI KORISNIK i pročitajte sve uvjete za pristup servisu.

Svi korisnici servisa e-Blokade mogu bez naknade koristiti novu Fininu uslugu m-Blokade putem mFina mobilne aplikacije.
Instalacija aplikacije mFina moguća je putem Google Playa i App Storea.

Autorizacijski ključ
Da bi korisnik mogao koristiti aplikaciju m-Blokade, treba kreirati autorizacijski ključ putem opcije Autorizacijski ključ kroz servis e-Blokade.


NAPOMENA: Preporučuje se korištenje Google Chrome, Mozilla Firefox ili novije verzije Microsoft Edge preglednika (od verzije 80 nadalje).