Prijava u sustav

Video uputa
Usluga e-Blokade građanima omogućuje uvid i preuzimanje:
  • podataka iz njihovog Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,
  • podataka iz specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,
  • podataka o redoslijedu osnove za plaćanje,
  • slika dokumenata osnova za plaćanje koje su evidentirane u Fini,
  • otvaranje i zatvaranje posebnog računa ovršenika (zaštićenog računa) i
  • podataka iz sustava provedbe jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Fina postupa po evidentiranim osnovama za plaćanje temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Više informacija o sustavu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i jednostavnog postupka stečaja potrošača možete pronaći na www.fina.hr.

NAPOMENA: Preporučuje se korištenje Google Chrome, Mozilla Firefox ili novije verzije Microsoft Edge preglednika (od verzije 80 nadalje).